Tekstgrootte:

KEaRN is de welzijnsorganisatie in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en werkt met regioteams:

 

I Team Tytsjerksteradiel Zuid
II  Team Tytsjerksteradiel Noord
III Team Achtkarspelen
+ Dorpenteam

 

Wij werken in de dorpen: dichtbij U. Zo weten wij wat er speelt en kunnen wij samen met U werken aan een betrokken en actieve samenleving waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen en gehoord en gezien worden.


WIJ ZIJN KEARN, WIJ ZIJN ER VOOR U


ANBI FC schaduwStichting KEaRN Welzijn is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Ga direct naar:

Button jaarverslag        
KEaRN-VWC logo-100
Dyn YnsetKearn-logomantelzorgKEARN NIEUWS