Tekstgrootte:

We geven informatie,advies en ondersteuning met als doel mensen de regie over hun leven terug te laten vinden. Daarnaast gaat het binnen deze werksoort nadrukkelijk om de verbinding tussen weerbare mensen (mensen met veel draagkracht) en kwetsbare mensen (mensen met weinig draagkracht). Dit doen we o.a. door het inzetten en ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.

Voorbeelden van werkzaamheden zijn:

• Vrijwilligerscentrale
• Steunpunt Mantelzorg
• Maatjesprojecten

 

Dorpenteam

Ook is er het dorpenteam waar KEaRN onderdeel vanuit maakt. Daar kunt u HIER meer over lezen.