Tekstgrootte:

Wat is de vrijwilligerscentrale

De KEaRN Vrijwilligerscentrale heeft als doel het vrijwilligerswerk in de gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen te bevorderen. Dit wordt gedaan met een enthousiast team bestaande uit vrijwilligers en medewerkers. De Vrijwilligerscentrale ondersteunt inwoners die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk. Daarnaast biedt de Vrijwilligerscentrale ook ondersteuning aan organisaties die met vrijwilligers werken of op zoek zijn naar vrijwilligers.

Ook staat de Vrijwilligerscentrale de reeds werkzame vrijwilligers met advies en scholing terzijde, en komt op voor hun belangen.

Door verschillende ontwikkelingen binnen diverse organisaties worrdt er een steeds groter beroep gedaan op vrijwilligers. Daarom wordt de werving, begeleiding, scholing en waardering van vrijwilligers steeds belangrijker. Ook wordt er van organisaties verwacht dat ze werken met een beleid op het gebied van vrijwilligerswerk en dat vrijwilligers voldoende verzekerd zijn. De vrijwilligerscentrale biedt onder andere bij de genoemde punten ondersteuning.

Voor meer informatie en vacatures kunt u terecht op 
www.vwc-burgum.nl

De Vrijwilligerscentrale bevindt zich aan de Elingsloane 2A te Burgum  
(gebouw De Floryn, ingang tussen de twee gebouwen).