Tekstgrootte:
Jongeren zappen vaak van het één naar het ander, onderzoeken van alles en verkennen grenzen. De jongerenwerkers van KEaRN sluiten met hun activiteiten en aandacht daar naadloos bij aan. Binnen de buurthuizen en de accommodaties voor vrijwillig jeugd – en jongerenwerk worden samen met hen activiteiten georganiseerd of komt men gewoon lekker bijelkaar om elkaar te ontmoeten. Vaak zijn die accommodaties het startpunt voor een avondje uit.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook jongeren die niet in de reguliere centra komen. KEaRN zoekt actief contact met deze (groepen)jongeren. Daarvoor is de ambulante jongerenwerker Redmar Severein. Hij gaat er op uit en zoekt de jongeren op in caravans, keten en andere hangplekken. Vanuit die contacten helpt hij de jongeren met:

- geld en begeleiding voor het organiseren van activiteiten;
- ondersteuning bij het realiseren van een eigen JOP (Jongeren Ontmoetingsplaats)
- advies bij conflicten met volwassenen of andere jongeren;
- advies bij persoonlijke vragen;
- informatie over alcohol, drugs, seks, werk, school enz.

Nog nooit gezien, maar interesse om iets op te zetten: mail naar: redmar.severein@kearn.nl