Tekstgrootte:

2015 team zuid 2016


Op de foto van links naar rechts:

Luc Tuinstra
(06 54217664)
luc.tuinstra@kearn.nl  

Melanie Berends-Vermaak

(06 11582362)

melanie.berends@kearn.nl

 

Redmar Severein  
(06 48118775)
redmar.severein@kearn.nl  


 

Voor vragen en initiatieven in onze regio kunt u bij het basisteam terecht. Zij zijn als eerste verantwoordelijk voor uw vraag en kunnen dit zonodig of gewenst verder binnen KEaRN communiceren. Het kan dan best zijn dat een andere beroepskracht wordt ingezet die op een specifiek terrein meer deskundigheid heeft. Uw vraag krijgt altijd maximaal aandacht en opvolging.

 

U kunt het team bereiken door een e-mail te sturen naar teamzuid@kearn.nl. Binnen twee werkdagen nemen wij contact met u op.

 


Het gebied waarin dit team opereert bestaat uit de dorpen: Burgum, Eastermar, Sumar, Jistrum, Noardburgum, Garyp en Earnewâld.